STALNI SUDSKI VEŠTAK ZA EKONOMSKO - FINANSIJSKU OBLAST

Novi Sad


Curriculum Vitae

Ime i prezime: Ćetko Okiljević

Datum rođenja: 02.04.1979.

Mobilni tel.: 060 017 20 78

Adresa: N. Fronta 32 - Novi Sad
E-mail:
office@sudskivestak.rs

RADNO ISKUSTVO:

2019. – sada Vojvođanska Banka ad Novi Sad – Direktor direkcije za kreditne rizike stanovništva


2016.-2019. OTP Banka ad Novi Sad - Dirketor direkcije portfolio, upravljanje rizicima i naplatu plasmana stanovništva

2013. – 2016. OTP Banka ad Novi Sad – Menadžer odeljenja za praćenje kredita, kontrolu kredita i upravljanje kolateralima

Direktno odgovoran članu Izvršnog Odbora nadležnom za upravljanje rizicima.

Rukovodi Odeljenjem sa tri glavne funkcije i timom zaposlenih raspoređenim u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Zadužen za:

 • Kontrolu procesa odobravanja kredita
 • Monitoring Bančinog portfolija, upravljanje regularnim procesom naplate i savetovanje u vezi sa nivoom potrebne rezervacije za plasmane
 • Upravljanje kolateralima Banke

Zamenik predsednika Monitoring Odbora.

2009. – 2013. OTP Banka ad Novi Sad – Menadžer odeljenja za praćenje i kontrolu kredita

Direktno odgovoran članu Izvršnog Odbora nadležnom za upravljanje rizicima.

Rukovodi Odeljenjem sa dve glavne funkcije i timom zaposlenih raspoređenim u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Zadužen za kontrolu procesa odobravanja kredita, monitoring Bančinog portfolia, upravljanje regularnim procesom naplate i savetovanje u vezi sa nivoom potrebne rezervacije za plasmane.

Zamenik predsednika Monitoring Odbora.

2007. – 2009. OTP Banka ad Novi Sad – Savetnik za kontrolu kredita

Kontrola i odobravanje realizacije Bančinih plasmana za korporativne i SME klijente.

2006.  2007. Jumbo trade doo – Finansijski direktor

Upravljanje finansijama kompanije.

2005. – 2006.   LS doo – Pomoćnik finansijskog direktora

Asistiranje finansijskom direktoru u obavljanju redovnih radnih zadataka.

2003.  2005.   Honorarni savetnik za SME kompanije

Savetovanje SME kompanija u domenu finansija.

OBRAZOVANJE:

  Master studije – Finansije, bankarstvo i osiguranje – „Ekonomski fakultet Subotica“

  Bachelor studije – „ Ekonomski fakultet Subotica“

  „Zrenjaninska Gimnazija – Zrenjanin“

SERTIFIKACIJA:

Stalni sudski veštak za ekonomsko - finansijsku oblast

Uža specijalnost: Finansije i Bankarstvo

Broj rešenja Ministarstva pravde: 740-05-00452/2014-22

SPECIJALNOSTI:

 • Finansijska analiza
 • Upravljanje rizicima u bankarstvu
 • Ekonomsko - finansijska sudska veštačenja
 • Monitoring kreditnog rizika
 • Upravljanje kolateralima

ZNAČAJNI PROJEKTI SA ULOGOM PROJEKTNOG MENADŽERA

 • Razvoj i implementacija sistema ranih znakova upozorenja

Kreiranje sofisticiranog monitoringsistema za detektovanja ranih znakova upozorenja povećanog rizika klijenata, sa glavom svrhom uspostavljanja proaktivnog i efikasnog procesa upravljanja rizikom Bančinih klijenata. Kompletno in-house rešenje.

7 članova projektnog tima, 300+ učesnika, udeološih plasmana („NPL“) smanjen za 20%.

 • Razvoj i implementacija IT sistema za upravljanje kolateralima

Projektovanje sistema, supervizija IT razvoja, i koordinacija procesa unosa podatka o kolateralima u novi IT sistem za upravljanje kolateralimana nivou Banke. Novi IT sistem za upravljanje kolateralima predstavlja IT aplikaciju sa unificiranom bazom podataka o svim kolateralima po svim plasmanima Banke, sa implementiranom mogućnošću generisanja predefinisanih ili ad-hoc izveštaj . Kompletno in-house rešenje.

11 članova projektnog tima, 500+ učesnika, tržišna vrednost finalnog proizvoda 750.000-1 Mil. eur.

 • Formiranje Call centra za naplatu

Formiranje nove organizacione jedinice u Banci – Call centra za naplatu, definisanje radnog procesa,projektovanje IT aplikacije za
podršku aktivnostima, supervizija IT razvoja, definisanje metodologije za segmentaciju klijenata po rizičnosti, kreiranje instrukcija pozivanje klijenata, dizajniranje alata za merenje efikasnosti. Kompletno in-house rešenje.

3 članova projektnog tima, 30+ učesnika, postignuto povećanje u redovnoj naplati za više od 100%.

GLAVNE OBUKE I TRENINZI:

 • Naplata korporativnih dugova u vreme finansijske krize – „Međunarodna finansijska korporacija-Svetska banka“
 • Efikasno odobravanje kredita – „Akademija za bankarstvo i finansije – Narodna Banka Srbije“
 • Napredno upravljanje rizicima „ATTF Luxembourg“
 • Analiza, modeliranje i optimizacija procesa naplate i Sistema Ranih znakova upozorenja- Hrvatski Institut za bankarstvo i osiguranje“
 • Veštine upravljanja – Advance Response International -Wilson Learning Ltd.“
 • PMI metodologija u projektnom menadžmentu – „Smart doo“
 • Trening asertivne komunikacije – „Institut Psihopolis“
 • Napredni Excel za menadžere – „MCB doo“

 • ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA:
  • „Professional Risk Managers' International Association – PRMIA“
  • „Project Management Institute – PMI“

 • JEZICI:

  • Engleski – napredni nivo
  • Ruski – početni nivo

  IT:
  • Poslovni paket MS- Office – napredni korisnik

  • Informacioni sistem Pexim - napredni korisnik

  • SAP portal za upravljanje rizicima - napredni korisnik


  >>KLIKNITE NA SLIKU ISPOD ZA POSETU NAŠEM BLOGU<<

  Blog o sudskom veštačenju